Filharmoonia "BCH" visuaal

2015

Klassika on ajatu ja alati moes.

Lehemotiiv on Tallinna Filharmoonia uus kontseptsioon, millest moodustub herbaarium, sümboliseerides emotsioonide talletumist ja värskust. Kontsertsarja välikampaanias muutsime kontserdite info intrigeerivateks sõnamõistatusteks, mis koosnevad helilooja nimetähtedest.

Kampaania moodustab seeria kontserditest, mida mängitakse iganädalaselt Tallinna Filharmoonias. Tihti esitab neid teoseid A. Pärdi ja T. Kaljuste lemmikkooseis Tallinna kammerorkester.

 -

Classical music is timeless and always in fashion.

The leaf motive is Tallinn Philharmonic Society’s new concept, which will create an herbarium, symbolizing everlasting emotions and freshness. For the outdoor campaign of the concert series we used the name of the concerts as an interesting word puzzle, that contained the letters of famous composers.

The campaign is a series of concerts, that are weekly performed by Tallinn Philharmonic Society. These concerts are often performed by Tallinn Chamber Orchestra, who are deeply favoured by composers Arvo Pärt and Tõnu Kaljuste.

''