Vana-Kalamaja

2016

Tõeliselt eristuvad ja samas nii hästi Kalamajja sobituvad kvaliteetsed majad. Kerge on valikuid teha, kui maju ehitades arvestatakse nii keskkonna kui elanikega. Siinsesse ajaloolisse asumisse mahub veel palju häid inimesi.
Eriline 2in1 lahendus - 2 aadressi, aga üks veebileht.

--

Distinguished high-quality houses, but yet so well fitting into Kalamaja area. It is easy to make choices when houses are built taking into account both environment and inhabitants.
There is still a lot of space for good people to fit in Tallinn’s historical district.
A special 2in1 solution – 2 addresses, one webpage.

kalamajakodu.ee

'