Libace

2017

Libace on pakendanud aerosooltooteid juba peaaegu 10 aastat. Ettevõtte vana logo ning peaaegu olematu tunnusgraafika oli oma aja ära elanud. Uued ambitsioonikad eesmärgid, vajasid ka värsket välimust. Väike-ettevõtte igapäeva tööd iseloomustavad sõnad: kiire, paindlik, lihtne ja läbipaistev. Just seda võtsime ka arvesse uue logo ja firmagraafika loomisel. Põhimotiiviks on tühjad ja täis kastid, nagu aerosoolpurgid.
Tehniline, ratsionaalne ning praktiline visuaalne keel teevad esmalt keerulisena tunduva teema lihtsamini mõistetavaks ning meeldejäävaks (seksikamaks).

--

Libace has packaged aerosol products for almost 10 years. The company’s old logo and nearly non-existent corporate graphics had outlived its time. New ambitious goals needed freshening up. The daily work of the small company are characterised by the words: fast, flexible, simple and transparent. This is what we took into account when creating the new logo and corporate graphics. The main motifs are empty and fill boxes, like cans of aerosol.
Technical, rational and practical visual language make the seemingly complicated topic more easily understandable and memorable (sexy).

'''