Rahvusooper Estonia

2017

Rebrandingu peamisteks eesmärkideks olid parem eristumine linnaruumis, selgem üldilme, kaasaegsem ja ühtlustatud visuaal ning teistest teatritest eristuv nägu. Rahvusooperi lavastused on „Lavastused Suure Algustähega“, millest tulenevalt saab üldvisuaali põhikujundiks lavastuse initsiaal või iseloomulik täht, mille sisse kuvatakse lavastuse foto. Lavastuse tunnustähed said ekstra Estoniale välja töötatud. Lahendus töötab kahes etapis – I etapis, sageli isegi 1,5 aastat varem, kui uued lavastused vajavad nägu, aga ei ole veel fotosid, kasutatakse graafilist tähte. Sellele tähele antakse lõplik nüanss mõne huvitava graafilise elemendiga, mis ühendatakse tähega. II etapis istutatakse lavastuse foto tähe sisse. Värskenduse sai ka logo, mis on selgem ja loetavam kõikidel materjalidel. Logos säilivad kliendi soovil juba tuttavad maja joonistused, kuid muutunud on font ning sõna Estonia on esile tõstetud. Suuremat tähelepanu pööratakse kõikides kanalites kodulehe aadressile.

--

Main aims of the rebranding were better distinguishing in the city, clearer overall image, more modern and unified visual as well as a face that stands out from among other theatres. The productions of the National Opera are “Productions with a Capital P”, due to which the main element of the visuals will be the initial letter of a production or a characterising letter, into which the photo is displayed. These characterising letters were specially developed for Estonia. The solution works in two stages: in the first stage, often even 1.5 years earlier, when new productions require a face, but there are no images yet, the graphic letter is used. The letter gets the final nuance with a graphic element, which is joined with the letter. During the second stage, a photo from the production is embedded in the letter. The logo was updated and is now clearer and more legible. As the client wished, the logo keeps the well-known drawings of the building and the word Estonia has been highlighted.

'''''