MOTOR

2017

Motor on visuaalseid kommunikatsiooni lahendusi pakkuv agentuur, mis on loodud aastal 2000. Nad on spetsialiseerunud peamiselt muuseumide näituste disainile, animatsioonile ja multimeedia lahendustele, samuti filmide ja videote eriefektide loomisele. Nagu ka nende projektid – sai ka nende portfoolio raamat suur ja eriline. Selles mahukas raamatus on kajastatud kõik Motori suuremad ja tähtsamad projektid nii pildiliselt kui tekstiliselt. Materjalide kogumine ja raamatu kokkupanemine võttis ligi aasta. Aga see oli seda väärt.

--

Established in 2000, Motor offers visual communication solutions. They specialize in comprehensive exhibition design solutions for museums, animation and multimedia production, special effects creation and production for film and video as well as print design. As their projects are big, so should be their portfolio book. In this voluminous book all important and well executed projects are presented. Gathering materials and putting it together lasted almost one year. But, it was worth it.

'''