Refleks kalender 2018

2018

Malekool sinu seinal. Mõtle hoolikalt kuidas oma malendeid seada, et võita – nii elus kui mängus. Piisab vaid 12 käigust ja šahh-matt. Hakka mõtlema.

--

A chess school on your wall. Think carefully how you will place your chessmen in order to win - in life and in game. It takes only 12 moves and - checkmate. Start thinking.

''''