Delta Plaza

2018

Eesmärk oli luua maja iseloomu ja arhitektuuriga haakuv identiteet ja hästi toimiv infograafika, mis muudaks hoone keerulise struktuuri läbipaistvaks, arusaadavaks ja lihtsalt navigeeritavaks. Keeruline parkimismaja, koridoride laburündid said lahenduse läbi piktogrammide, viidanduse ja korruseid eristava koloriidi. Läbimõeldud idee ja kvaliteetne teostus tõid soovitud tulemuse.

--

The aim was to create an identity connecting to the building's character and architecture and a well-functioning infographcis which would make the building's intricate structure transparent, understandable and easy to navigate. A confusing car park, the labyrinth of hallways - these were solved by using pictograms, signposts and different colours for different floors. A forethoughtful idea and realization of high quality created the desired result.

'''''