NMC

2013

Nordic Medical Center rahuldab Maslow’i püramiidi eelviimast astet. Kõik me teame, et esmamulje on isegi internetistunud maailmas möödapääsmatu visiitkaart. Suuremas osas on see alateadlik, tekib kiiresti, püsib kaua ja sõltub enamjaolt enesekindlusest. Enesekindlus muudab kauniks! Erakliinik pakub premium teenuseid iluvaldkonnas ning siia on koondunud oma ala professionaalid. NMC – selge elukvaliteedi ja enesetunde tõstmine.

-

Nordic Medical Center satisfies Maslow’s hierarchy of needs penultimate stage. We all know that first impression counts, even in Internetisized world it works as an inevitable business card. Predominantly it is subconscious, emerges quickly, remains for a long time and depends mainly on self-confidence. Self-confidence creates beauty! Private clinic offers premium beauty services and gathers professionals from this field. NMC – the clear rise of the quality of life and feeling.

nmc.ee

'