Pandipakend

2013

Roheline mõtlemine pole siin puhtalt mõtteviis, see on teguviis. Taaskasutus ja roheline tegu tööstuslikus võtmes. Sisekujunduses keskenduti keskkonna säästlikkusele ja taaskasutusele. Päevakajalistele tegudele. Plastikpakend sai antud kontekstis uue elu – lakooniline lihtsus avaras ja päikeseküllases keskkonnas. Mõte on siin roheline ning keskkond säästetud. Less is more green!

-

The green is not only the mentality, it’s an action here. Recycling and green actions in industrial key. In the interior design we concentrated on sparing the environment and recycling. Timely actions. The plastic packaging got a new life – laconic simplicity in spacious and sunlit environment. The thought here is green and the environment sustained. Less is more green!

'''''''