Bauschmidt

2012

Bauschmidti identiteet baseerub selgel musta ja kollase kontrastil – tööriistad, kiivrid, kraanad – koloriit otse ehituselt. Silmatorkav graafika töötab ühtpidi hästi nii ehitusplatsil kui visiitkaardil. Saksapärane nimi rõhutab kvaliteeti, olles konkreetne ja kindel.

-

Bauschmidt’s identity is based on the clear black and yellow contrast – building tools, helmets, and cranes – colors borrowed directly from the construction. Striking graphics work well in the construction sphere, and on the business card as well. German name accents certain quality and security.

''