Pinotex „50. juubel“

2010

Kõik me oleme igavese nooruse otsinguil ning Buratino on ilmselgelt selle leidnud. 50 on uus noorus. Ja juubel. Tuttavad sümbolid ja karakterid, sobiv vormistus. Tulemuseks on hästitöötav kampaania.

-

We’re all searching for the eternal youth and Buratino has obviously found it. 50 is the new youth. And jubilee. Familiar s

'